วิทยากร Google Apps

มีโอกาสได้รับเชิญเป็นวิทยากรเกี่ยวกับ Google Apps ณ จังหวัดระยอง 2 โรงเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติ

  • โรงเรียนบ้านค่าย
  • โรงเรียนตากสินระยอง

IMG_5895 IMG_5903 IMG_5906 IMG_5909 IMG_5917 IMG_5931 IMG_5935 IMG_5937 IMG_5951 IMG_5958 IMG_5980 IMG_5985 IMG_6026 IMG_6043 IMG_6195 IMG_6196 IMG_6200 IMG_6202 IMG_6216 IMG_6222DSC_1649 DSC_1677 DSC_1711 DSC_1715 DSC_1728 DSC_1739 DSC_1741 DSC_1744 DSC_1749 DSC_1766 DSC_1775 DSC_1808 DSC_1871 DSC_1876DSC_1759 DSC_1761

ห้องเรียนไร้พรมแดน

ห้องเรียนที่ไม่จำกัดเวลาเรียน สถานที่เรียน เพียงแต่พร้อมที่จะเรียนและผู้เรียนประกอบไปด้วยพฤติกรรม 4 พฤติกรรม คือ

  • สนใจ
  • ใส่ใจ
  • ตั้งใจ
  • จริงใจ